Služby

Co umíme?

Realitní a zprostředkovatelské služby
 • Prodej a pronájem veškerých nemovitostí
 • Vypracování veškerých smluv
 • Zprostředkování prodeje a pronájmu veškerých nemovitostí
 • Koupě a výkup nemovitostí
 • Vyhledávání a zajištění nemovitostí
 • Zajištění hypotéčních úvěrů a půjček na bydlení
 • Prodej a řešení spoluvlastnických podílů
 • Advokátní a notářské zápisy
Advokátní a notářské služby
 • Vypracování veškerých smluv
 • Advokátní či notářské úschovy
 • Zástavní práva
 • Oddlužení nemovitostí a výmaz zástavních práv a exekucí
 • Směnky a dlužní úpisy
 • Exekuce
Znalecké služby
 • Znalecké posudky pro daň z převodu nemovitostí
 • Znalecké posudky pro daň dědickou a darovací
 • Znalecké posudky pro určení "tržní" ceny
 • Znalecké posudky po finanční ústavy

Naše služby

 1. Získání zakázky
  • vstupní prohlídka nemovitosti, fotodokumentace
  • posouzení reálné ceny
  • předání zprostředkovatelské smlouvy klientovi k posouzení a následné uzavření této smlouvy
  • zajištění podkladů nezbytných k prodeji nemovitosti (např. tzv. nabývacích titulů k nemovitosti,list vlastnictví, snímky pozemkové mapy...)
 2. Příprava zakázky
  • zpracování textových a grafických výstupů (podklady pro inzerci v realitních časopisech, zadání zakázky na všechny důležité internetové realitní servery...)
  • nabídka dané nemovitosti přímo klientům z databáze realitní kanceláře
  • nabídka nemovitosti ostatním spolupracujícím realitním
  • pomoc při zajištění financování koupě nemovitosti kupujícím za pomoci spolupracujícího finančního poradce
 3. Realizace zakázky
  1. příprava, návrh i vypracování
   • rezervační smlouvy
   • smlouvy o budoucí smlouvě kupní
   • kupní smlouvy
   • smlouvy o svěření kupní ceny do úschovy
   • návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
  2. pomoc při řešení dočasné obtížné bytové situace - časová a finanční koordinace prodeje dané nemovitosti a nákup jiné
   • zajištění stěhovací služby (za úplatu)
   • úhrada nákladů spojených s úředním ověřením podpisů na potřebných listinách v režii RK
   • zajištění formulářů na převod odběru elektrické energie, plynu, telefonu
   • zajištění znaleckého posudku nezbytného pro přiznání daně z převodu nemovitosti vypracování daňového přiznání na daň z převodu nemovitosti

Výhody pro Vás

Výše provize realitní kanceláře se pohybuje okolo 5% z ceny nemovitosti.
Úhrada znaleckého posudku a přirozeně zajištění tohoto znaleckého posudku je v režii RK.
 1. Zajištění tzv. nabývacích listin k nemovitostem (jak byla nemovitost koupena, darována, apod.).
 2. Zajištění listů vlastnictví na Katastrálním úřadě (geometrického plánu stavby, apod.).
 3. Spolupráce s finančními a bankovními domy, pokud klient financuje nákup nemovitosti prostřednictvím hypotéky nebo stavebního spoření.
 4. Příprava, návrh i vypracování:
  • smlouvy o svěření finančních prostředků
  • smlouvy o smlouvě budoucí kupní
  • kupní smlouvy
  • převodní smlouvy (družstevních bytů)
  • návrhu na vklad vlastnického práva do Katastru
 5. Konzultace ohledně speciálních právních dokumentů jako:
  • protokol o advokátní úschově
  • zástavní smlouva
  • smlouva o zřízení věcného břemene
 6. Pomoc při řešení dočasně obtížné bytové situace: prodej jedné nemovitosti vázat na obstarání jiné nemovitosti a vše koordinovat finančně a časově.
 7. Vypracování daňového přiznání na daň z převodu nemovitosti.
 8. Úhrada nákladů spojených s úředním ověřením podpisů na potřebných listinách.
 9. Úhrada správních poplatků při úplatném převodu nemovitosti

Přímý výkup nemovitosti

Tato služba je určena především těm, kteří se ocitli v tíživé situaci a nemají možnost čekat několik dní či týdnů na zprostředkování prodeje své nemovitosti.
Realitní kancelář KONTAKTREAL Vám vyplatí celou kupní cenu ihned po vyřízení příslušných dokumentů. V případě Vašeho zájmu o tuto službu nás
Garantujeme Vám slušné jednání a diskrétnost.