Provize

1. V ČR je výše provize věcí dohody! Záleží vždy na dohodě kupujícího s realitní kanceláří.
2. V realitním obchodě na celém světě je provize odměnou za to, že realitní kancelář (zprostředkovatel) zajistí, aby klient prodávající (pronajímající) měl příležitost uzavřít smlouvu kupní (nájemní) s třetí osobou (zájemcem o nemovitost)! Pokud zprostředkovatel tuto příležitost nezajistí, nevzniká mu (vyjma výjimečných předem sjednaných případů) nárok na provizi!
3. Hodně záleží na tom, co v rámci provize může realitní kancelář pro klienta zajistit.
Velkou roli při sjednávání provize hraje "realitní servis" jaký může konkrétní realitní kancelář nabídnout.
My například nabízíme:
 • Získání zakázky:
  • vstupní prohlídka nemovitosti, fotodokumentace
  • posouzení reálné ceny
  • předání zprostředkovatelské smlouvy klientovy k posouzení a následné uzavření této smlouvy
  • zajištění podkladů nezbytných k prodeji nemovitosti (např. tzv. nabývacích titulů k nemovitosti , darovací smlouva, listy vlastnictví, snímky pozemkové mapy ...)
  • nabídka předmětné nemovitosti ostatním spolupracujícím realitním kancelářím s tím, že dle jednotlivých obchodních případů je schopna realitní kancelář nabídnout podíl na své provizi spolupracující kanceláři, pokud tato zajistí kupujícího na nemovitost (toto se finančně nikterak nedotýká prodávajícího)
  • organizace a zajištění prohlídky nemovitosti za účasti makléřů realitní kanceláře
  • pomoc při zajištění financování koupě nemovitosti kupujícím za pomoci spolupracujícího finančního poradce
  • rezervační smlouvy
  • smlouvy o budoucí smlouvě kupní
  • kupní smlouvy
  • smlouvy o svěření kupní ceny do úschovy
  • návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
  • protokol o advokátní nebo notářské úschově
  • zajištění stěhovací služby (za úplatu)
  • úhrada nákladů spojených s úředním ověřením podpisů na potřebných listinách v režii RK
  • zajištění formulářů na převod odběru elektrické energie, plynu, telefonu
  • zajištění znaleckého posudku nezbytného pro přiznání daně z převodu nemovitosti (za úplatu)